Slide 1
Slide 2

中级班(B1):Nederlands in Actie (第5-8课)

In elk hoofdstuk van Nederlands in actie komen steeds alle vaardigheden aan bod: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Daarnaast is er aandacht voor de uitbreiding van de woordenschat en de grammaticale kennis. Bij alle onderdelen ligt het accent op het actief gebruik van de taal in betekenisvolle situaties.

Het boek bevat acht hoofdstukken, elk met een eigen thema. Aan bod komen: werk, studie en vrije tijd, reizen, gevoelens, onderwijs, buitenlanders in Nederland, relaties, economie en kunst. Er is gekozen voor herkenbare teksten en beeldfragmenten uit het dagelijks leven, met aansprekende opdrachten en actieve werkvormen. Aan het eind van elk hoofdstuk staan vragen waarmee de cursist kan reflecteren op zijn vaardigheden.

班级编号 老师 开学日期 上课时间 教材 学费  
W26 Igor Nuijten(刘爱国) 11月22日,星期日 14:00-16:30 Nederlands in Actie
€ 42,95
€ 350,- (9周)